Service en kwaliteit

Professionals met liefde voor het vak

Milieubewust ondernemen

Een schilders- en onderhoudsbedrijf heeft dagelijks te maken met chemische producten die al dan niet schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Dictus Schilderwerken heeft dan ook altijd al veel aandacht besteed aan het inzamelen en correct scheiden van afval.

Zuiveren spoelwater

Een nieuwe en grote stap in het verwerken van (chemisch) afval is waterrecycling. Dictus Schilderwerken heeft een eigen zuiveringsinstallatie waarmee het spoelwater dat vrijkomt bij het reinigen van kwasten, (vacht)rollers en spuitapparatuur verantwoord wordt verwerkt. In de compacte spoelmachine wordt het afvalwater verzameld en verwerkt tot helder water en slib. Na filtering is het schone water klaar voor hergebruik.

De toekomst van recycling

“Wij vinden het niet meer van deze tijd om spoelwater zomaar bij de klant of een bedrijf door de gootsteen te spoelen. Daarom hebben we gekozen voor een eigen spoelinstallatie,” aldus directeur Eric Dictus. Hiermee worden tevens vele liters water bespaard. In de toekomst zal dit soort recycling verplicht worden; met onze spoelmachine hebben wij dan ook een voortrekkersrol binnen de schildersbranche.